مشخصات فردی و زندگینامه
نام:محمدحسن
نام خانوادگی:قدردان قراملکی
نخصص ها:کلام ، فلسفه ، فقه و اصول

زندگی نامه

محمد حسن قدردان قراملکى در سال 1344 هجرى شمسى در محله قراملک تبریز دیده به جهان گشود. در سال 1362 وارد حوزه علمیه مدرسه عالی ولیعصر(ع) تبریز شد. دوره مقدمات و سطح را توانست در پنج سال با موفقیت به پایان رساند. ایشان به مدت دوازده سال از دروس خارج آیات عظام شیخ جواد تبریزى در فقه و جعفر سبحانى در اصول و در فلسفه از محضر استاد جوادى آملى و آیت الله گرامى خوشه چینى کردند. وى در اولین دوره تخصصى علمى کلام مرکز مدیریت حوزه علمیه قم شرکت کرده و از پایان نامه دکتراى خود با امتیاز عالى19/20دفاع نمود، از ایشان بیست و پنج جلد کتاب و حدود یکصد مقاله چاپ و منتشر شده است. کتاب «خدا و مساله شر» به عنوان کتاب سال حوزه سال 1378 و «قرآن و پلورالیزم» دیگر کتاب سال حوزه 1381، کتاب قرآن و سکولاریزم کتاب برگزیده دبیرخانه مجلس خبرگان و مقاله «اسلام، قرائتها و امام خمینى (ره) » به عنوان مقاله برگزیده جشنواره مطبوعات کشور در سال 1378 و مقاله «پاسخهاى متفاوت به ارتداد» به عنوان مقاله برگزیده اولین جشنواره مطبوعات اسلامى در رشته فقه 1383 برگزیده و انتخاب شد. وى دانشیار گروه کلام ودین پژوهى پژوهشگاه فرهنگ واندیشه اسلامى است. در چند ساله اخیر از ایشان یک دوره شش جلدی به نام پاسخ به شبهات کلامی(خدا شناسی، عدل، دین و نبوت، در باره پیامبر اعظم، امامت، معاد) منتشر شده است. در حال حاضر وی در موضوع شناخت خدا به پژوهش پرداخته است که ثمره آن چاپ آثار: «خدا در تصور انسان، اسماء و صفات خدا، علم و ارده الهی، راز خلقت و بقا» است. دو کتاب: قاعده الواحد از دیدگاه کلامی و توحید ذاتی و وحدت وجود به زودی منتشر خواهد شد.