تأملی در «نقدی بر قرآن و پلورالیزم»
45 بازدید
محل نشر: پژوهش های قرآنی » تابستان 1382- شماره 34 (20 صفحه - از 136 تا 155)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی