کاوشی در کیفرهای اخروی
45 بازدید
محل نشر: نامه مفید » پاییز 1375 - شماره 7 (36 صفحه - از 71 تا 106)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
نوشتار حاضر تحلیل و نقدی است از نظریات ارائه شده در توجیه کیفرهای اخروی. در این مکتوب بعد از بررسی اقسام کیفر و انگیزه‏های متصور آن به تحلیل و ارزیابی ده نظریه و پاسخ دانشمندان اسلامی ـ که بر محور اعتباری بودن کیفرهای اخروی مبتنی است ـ می‏پردازیم و سپس بیان خواهد شد که یگانه فرضیه‏ای که توان توجیه و تصحیح کیفرهای اخروی را دارد عبارت از نظریه یازدهم «تجسم اعمال» است که مبتنی بر تکوینی بودن اصل کیفر اخروی است و تبیین خواهد شد که رابطه کیفر و عمل معصیت، رابطه طبیعی است و از رابطه معلول به علت نیز فراتر است، بلکه کیفر صورت واقعی و یا اثر طبیعی معصیت است. و از این رو، اطلاق لفظ کیفر به چنین عقابی می‏تواند از باب مجاز صحیح باشد.