مسأله شر از دیدگاه متکلمان
42 بازدید
محل نشر: نامه مفید » پاییز 1376 - شماره 11 (22 صفحه - از 21 تا 42)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
با طرح و رواج راه حلهای فلسفی در رویارویی با شبهه «شر»، دیدگاه متکلمان تقریبا به بوته فراموشی سپرده شده است. چون به نظر نگارنده، متکلمان در حل معمای شر نسبت به فلاسفه موضع واقع بینانه‏ای داشتند، از این رو ضرورت احیا و تبیین بیشتر نظریه متکلمان احساس می‏شد لذا در این نوشتار بعد از تبیین اشکال و تحلیل ادله سه‏گانه متکلمان (آیه ها، روایتها و عقل) به تطابق آرای بعض عالمان مغرب زمین با موضع متکلمان اشاره می‏شود، و در پایان به نقد اشکالهای راه حل متکلمان که از سوی فلاسفه غرب مانند جان هاسپرز طرح شده است، می‏پردازیم.