نگاهی به یک بیت حافظ در مسأله شر
48 بازدید
محل نشر: نامه مفید » پاییز 1377 - شماره 15 (12 صفحه - از 77 تا 88)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
خواجه حافظ در بیت معروف خویش با زبان شعر و کنایه موضع خود را در مسأله شر ابراز می‏کند که موجب پیدایش تفاسیر مختلف و متضادی از بیت فوق شده است، نویسنده بعد از اشاره به انگیزه انشاد بیت، با گزارش آرای مختلف قدما و معاصران به تحلیل آنها می‏پردازد. برای وثوق بیشتر و مستند بودن آرا سعی شده عین عبارت شارحان آورده شود. نکته آخر اینکه در این نوشتار خواننده محقق علاوه بر اطلاع از تفاسیر مختلف بیت، از نظریات متفکران اسلامی در مقوله «خدا و مسأله شر» - که در تفسیر و شرح بیت مزبور ارایه نمودند - هم آشنا می‏شود