فلسفه نیاز به دین و پیامبران
46 بازدید
محل نشر: قبسات » بهار 1382 - شماره 27 (30 صفحه - از 141 تا 170)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله ذیل به تحلیل و تقریر دو رهیافت ایده‏آلیستی و رئالیستی در اثبات نیاز انسان به دین و ضرورت(1) بعثت پیامبران آسمانی می‏پردازد که عبارتند از: 1. رهیافت کلامی (اصل حکمت و لطف)؛ 2. رهیافت عقلایی (کرانمندی عقل)؛ 3. رهیافت عرفانی (تکامل و تحصیل غایت آفرینش) 4. رهیافت روان‏شناسانه (دفع اضطراب‏های روحی)؛ 5. رهیافت جامعه شناسانه (فلاسفه)؛ 6. شرط پاسکال (دفع خطر محتمل). بعد از تحلیل رهیافت‏ها، به رابطه خاتمیّت و نیاز به دین و شبهات منکران نبوّت (براهمه و دئیست‏ها) اشاره شده است. واژگان کلیدی: دین و بعثت پیامبران، خداوند و صفات کمالی، قاعده لطف، غایت آفرینش، اضطراب‏های روانی، جامعه، خاتمیّت، براهمه، دئیست، پراگماتیسم.