تأملی در جاودانگی عذاب کفار
47 بازدید
محل نشر: کیهان اندیشه » مهر و آبان 1376 - شماره 74 (12 صفحه - از 132 تا 143)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در دو شماره پیشین مقاله، «جاودانگى عذاب کفار»از منظر موافق و مخالف مورد تحلیل و ارزیابى قرار گرفت.در شماره اول به تحلیل و نقد ادله موافقان پرداختیم.و در شماره اخیر، نگارنده بعد از تبیین و تقریر دیدگاه مخالفان‏[بعض اشاعره و امامیه و اکثر عرفا].و اشاره به عدم صحت ادعاى عدول محى‏الدین عربى و صدرا از نظریه خلود؛به شش قرائت مختلف مخالفان از نظریه «خلود»، مورد تحلیل بیشترى قرار گرفت.