نقد مدعیات قرآنی پلورالیسم دینی
44 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1384 - شماره 37 (22 صفحه - از 137 تا 158)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مروجان پلورالیسم دینی برای دفاع از فرضیة خود به ادلة متعددی از جمله قرآن مجید تمسک کرده‌اند. نویسنده با تدوین و جمع ادلة قرآنی آنان در پنج عنوان: 1. اسلام مطلق تسلیم، 2. تکثر ادیان خواست خدا، 3. استعمال صراط مستقیم به‌صورت نکره، 4.توحید وعمل صالح ملاک هدایت، 5. تمجید اهل کتاب، در قالب بیست آیه، به تحلیل و نقد این رهیافت می‌پردازد. واژگان کلیدی: پلورالیسم دینی، اسلام، ادیان، صراط مستقیم، عمل صالح، اهل کتاب، نجات.