تبکیت در تبکیت (پاسخ نقد نظریه برهان ناپذیری گزاره ضروری ازلی)
50 بازدید
محل نشر: قبسات » پاییز 1385 - شماره 41 (22 صفحه - از 245 تا 266)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی