پاسخ های متفاوت به حکم مرتد
51 بازدید
محل نشر: علوم سیاسی » تابستان 1381 - شماره 18 (32 صفحه - از 61 تا 92)
نقش: نویسنده
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
مقاله حاضر به ارزیابی و طبقه بندی دیدگاه های فقها درباره مسإله ((حکم مرتد)) می پردازد. بر این اساس, هشت رویکرد در موضوع ارتداد و مرتد احصا شده است. پذیرش توبه مرتد, علم مرتد, علنی بودن ارتداد, عناد مرتد, قصد اهانت به دین و موارد دیگر از جمله موضوعاتی است که باعث اختلاف نظر فقها درباره حکم مرتد گردیده است. واژه های کلیدی: حکم مرتد, ارتداد, مرتد فطری, مرتد ملی, توبه, حکم قتل.